Postpaid

TravelSim Postpaid paslauga:

  • teikiama pagal ryšio paslaugų teikimo sutartį;
  • nėra neprakalbamo abonentinio mokesčio;
  • teikiama verslo klientams;
  • suteikiamas sutarto didžio kredito limitas TravelSim paslaugoms;
  • įsigaliojus sutarčiai, paslauga aktyvuojama per 1 darbo dieną po kortelių pristatymo;
  • už suteiktas paslaugas klientas moka pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą;
  • mokestį už praėjusį ataskaitinį laikotarpį suteiktas paslaugas klientas turi sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos;
  • aktyvavimo (vienkartinis) mokestis –10 Eur be PVM už vieną TravelSim kortelę, užsakant didesnį kiekį kortelių taikomos nuolaidos;
  • galimybė pakeisti paslaugą į TravelSim Prepaid – išankstinio mokėjimo paslaugą nekeičiant numerio ir kortelės.

TravelSim Postpaid paslaugas galite užsakyti čia.