Naudojimo sąlygos ir politikos

Naudojimo sąlygos

TravelSim.Lt reikalauja šių taisyklių, sąlygų ir normų laikymosi iš visų mūsų tinklalapio lankytojų. Įeidami į tinklalapį, Jūs sutinkate su mūsų sąlygomis. TravelSim.Lt gerbia Jūsų privatumą ir imasi visų priemonių užtikrinti Jūsų saugumą tinklalapyje. 

Vartotojo įsipareigojimai

  • registracijos anketoje pateikti tik teisingą informaciją apie save;
  • nenaudoti portalo TravelSim.Lt tikslams, prieštaraujantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Duomenų saugumas

  • visi vartotojo įvesti duomenys yra konfidencialūs ir griežtai saugomi nuo neleistino naudojimo;
  • visi vartotojų duomenys yra reikalingi užtikrinant vartotojų galimybę naudotis TravelSim.Lt teikiamomis paslaugomis.

TravelSim.Lt pareigos ir teisės

  • TravelSim.Lt nekontroliuoja trumpųjų žinučių turinio. Už siunčiamų pranešimų turinį atsako vartotojas;
  • TravelSim.Lt neprisiima atsakomybės, jeigu dėl vartotojo skambučių, trumpųjų žinučių fiziniai ar juridiniai asmenys patyrė kokios nors žalos. Už žalą atsakingas asmuo, kurio veiksmai tapo žalos atsiradimo priežastimi;
  • TravelSim.Lt neprisiima atsakomybės, jeigu dėl technikos gedimo, ryšio sutrikimo arba trečiųjų asmenų veiklos sutrinka portalo darbas, neatstatomai dingsta dalis arba visa informacija;
  • TravelSim.Lt turi teisę užblokuoti arba net pašalinti vartotoją, kuris pažeidžia šias naudojimo sąlygas.

Privatumo politika

Mūsų svetainėje Jūsų gali būti prašoma pateikti asmeninės informacijos, pavyzdžiui: vardo, pavardės, adreso, elektroninio pašto adreso, telefono numerio ir kitos susijusios informacijos. Ši informacija gali būti naudojama tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus, atlikti Jūsų užsakymus, susisiekti su Jumis elektroniniu paštu ar telefonu. Tačiau šios informacijos be Jūsų leidimo nepateiksime jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai to pareikalautų įstatymas ir teisės normos, ji saugojama nuo platinimo ir naudojama pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus.

Saugumo politika

Primename, kad visada yra galima rizika, susijusi su asmeninių duomenų pateikimu (nepriklausomai nuo to, ar jie pateikiami asmeniškai, telefonu ar internetu), taip pat nėra galimybių užtikrinti visiško informacinių technologijų saugumo ar apsaugos nuo sugadinimo ar kompiuterių įsilaužėlių, tačiau TravelSim.Lt imasi visų reikalingų priemonių siekdama užkirsti kelią ir sumažinti nesankcionuoto paviešinimo, netinkamo naudojimo bei netikslaus Jūsų asmeninių duomenų pateikimo riziką. Duomenys nekaupiami jokiose mobiliose duomenų laikmenose, fiziniai įrašai naikinami baigus naudotis TravelSim.Lt paslaugomis arba po Jūsų pateikto prašymo.

Pakeitimų politika

Mes galime bet kada be atskiro pranešimo keisti šią privatumo politiką, taip pat keisti, modifikuoti šio tinklalapio turinį.

TravelSim – tai užregistruotas ir apsaugotas tarptautiniais patentais telekomunikacijų kompanijos Top Connect OU/ CSC Telecom (www.csc.lt, www.csc.lv, www.csc.ee) mobilaus tarptinklinio ryšio (angl. roaming) paslaugos prekės ženklas.