Naudingos komandos

TravelSim kortelių naudingų nemokamų komandų sąrašas. 
Šias komandas reikia rinkti telefone, kuriame įdėta TravelSim kortelė, po komandos įvedimo reikia spausti mygtuką "Skambinti". Telefonuose su dviem Sim kortelėmis, TravelSim kortelė turi būti įdėta į pagrindinį slotą (dažniausiai pagrindinis slotas sutampa su pirmuojų lizdu SIM1).

Komandos aprašymas Komanda Komandos alternatyva
Patikrinti telefono IMEI kodą *#06# Pažiūrėti po telefono dangteliu arba ant telefono dėžutės
Patikrinti TravelSim balansą 099 *146*99# arba Telefono meniu->Programos->TravelSim->Check balance
Paskambinti į TravelSim pagalbos tarnybą 096 *146*96# arba Telefono meniu->Programos->TravelSim->Customer support
IVR aptarnavimas rusų kalba +372992 *146*00372992#
IVR aptarnavimas anglų kalba +372991 *146*00372991#
TravelSim Prepaid lėšų pervedimas kitam TravelSim Prepaid abonentui. Perdadama suma turi būti sveikas skaičius, nuo 1 iki 500. Pervedimas patvirtinamas operacijos PIN kodų. 098*numeris*SUMA *146*98*numeris*SUMA#
Pavyzdžiui, komanda: 
*146*98*37259489999*1#  perkels 1 Eurą į numerio 37259489999 sąskaitą.
Tokį pat rezultatą pasieksite, įvedę Jūsų telefono meniu: TravelSim meniu->Add credit langelyje 
 numeris*SUMA, t.y. 37259489999*1. Čia pat galima vesti ir operacijos patvirtinimo Pin kodą.
Besąlyginis skambučių peradresavimas iš TravelSim kortelės į vietinį numerį 081*00numeris  *146*81*00numeris#
Atšaukti besąlyginį peradresavimą 80  *146 *080 #
Patikrinti TravelSim Classic kortelės užsakytą duomenų perdavimo planą 942  *146*942#