Tiekimo taisyklės

Tiekimo taisyklės

Šios UAB „CSC TELECOM“ telekomunikacijų paslaugų teikimo taisyklės nustato judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis tvarką, taip pat būtinas sąlygas tinkamam SIM kortelės ir su ja susijusios judriojo telefono ryšio įrangos naudojimui, Klientui naudojantis judriojo telefono ryšio paslaugomis, kurias teikia UAB „CSC TELECOM“.

Versija PDF formatu

Kortelės galiojimas

TravelSim kortelė galioja 12 mėnesių nuo paskutinio naudojimo dienos. Naudojimu laikomas sąskaitos papildymas, taip pat bent vienos iš šių mokamų arba nemokamų paslaugų suvartojimas: skambučio priėmimas, įvykęs išeinantis skambutis, išsiųsta žinutė, duomenų perdavimo sesija.