Postpaid

TravelSim POSTPAID PASLAUGA

  • Paslaugos teikimas pagal sutartį;
  • Nėra neprakalmbamo abonentinio mokesčio;
  • TravelSim Postpaid paslaugos teikiamos verslo klientams;
  • Klientui suteikiamas sutarto didžio kredito limitas TravelSim paslaugoms;
  • Įsigaliojus sutarčiai, paslauga aktyvuojama per 1 darbo dieną po kortelių pristatymo;
  • Už suteiktas paslaugas klientas moka pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą;
  • Sąskaita išsiunčiama klientui nemokamai paštu per 7 (septynias) darbo dienas nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos;
  • Mokestį už praėjusį ataskaitinį laikotarpį suteiktas paslaugas klientas turi sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos;
  • Aktyvavimo (vienkartinis) mokestis – 10 Eur +VAT už vieną TravelSim kortelę, užsakant didesnį kiekį kortelių taikomos nuolaidos;
  • Galimybė pakeisti paslaugą į TravelSim Prepaid – išankstinio mokėjimo paslauga, nekeičiant numerio ir kortelės.

TravelSim Postpaid paslaugas galite užsakyti čia.