Terms of Service

UAB „CSC TELECOM“ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO TINKLU, TEIKIMO TAISYKLĖS

patvirtintos UAB „CSC TELECOM“
direktoriaus Maksimo Staškūno
2009 m. spalio 01 d.  įsakymu Nr. CSC/10/02

Šios UAB „CSC TELECOM“ telekomunikacijų paslaugų teikimo taisyklės nustato judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis tvarką, taip pat būtinas sąlygas tinkamam SIM kortelės ir su ja susijusios judriojo telefono ryšio įrangos naudojimui, Klientui naudojantis judriojo telefono ryšio paslaugomis, kurias teikia UAB „CSC TELECOM“.

 Versija PDF formatu